YARAT incəsənət məkanında Azərbaycanın xalq rəssamı Arif Hüseynovla görüş

Azərbaycanın xalq rəssamı Arif Hüseynov

XX-XXI əsrin Azərbaycan təsviri incəsənətinin ən maraqlı nümayəndələrindən biri olan Azərbaycanın kitab qrafikasının parlaq nümayəndəsi Arif Hüseynovdur. O, 1943-cü ildə Bakıda anadan olub. 1960-62-ci illərdə Əzim Əzimzadə adına Rəssamlıq məktəbində orta ixtisas, 1965-72-ci illərdə isə Mədəniyyət və İncəsənət İnstitutunda ali təhsil alıbdır. Arif Hüseynovun əsərləri hazırda Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində, Moskva Dövlət Şərq Xalqları İncəsənət Muzeyində, Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyasında, həmçinin şəxsi kolleksiyalarda saxlanır.

1975-ci ildən Rəssamlar İttifaqının üzvüdür. 40 ildən artıqdır ki, ardıcıl olaraq yaradıcılıqla məşğuldur. Bu dövrə qədər, əsasən, dəzgah və kitab qrafikası ilə məşğul olub.

Gənc rəssam olaraq Arif Hüseynov «Göyərçin» məşhur uşaq jurnalı ilə əməkdaşlığa başladı. «Göyərçin» bütün ölkə üzrə minlərlə oxucuya malik idi, buna görə də onun illüstrasiyaları daha geniş auditoriyaya nail oldu. Arif Hüseynov çox illər boyunca «Göyərçin»lə öz əməkdaşlığını davam etmiş və yekunda jurnalın incəsənət-direktoru olmuşdur.

Bakıda orta məktəbdə və kollecdə Arif Hüseynovun rəssam müəllimləri milli ədəbi və bədii mirasın onun yaradıcılıq anlamasını formalaşdırmağa kömək etdilər. Rəssamın yetişmiş işləri qədim milli ənənələrdə öz bədii ifadəsini tapır. Onun ilk işləri epik keyfiyyətlərlə səciyyələnir. Sonra bu rəmzilik daha geniş istifadə olunur və daha geniş üslublaşdırma ilə əvəz olundu. Sonrakı dövrdə Arif Hüseynov qədim miniatürlərin bədii üslubuna müraciət etdi.

Abşeronun ən qədim yerlərindən biri — Qala kəndindən olan Arif Hüseynovun öz evinə sevgisi işlərində də görünür. O, uşaqlıq dövrü xatirələrini illüstrasiyalarda əks etdirir.

Rəssamın işlədiyi portretlər tarixi əhəmiyyətə malikdirlər. Portretlər dar realizm sərhədini keçir. Oval portretlərin incə xətləri, üzdən başlayaraq və onların geyimi ilə bitərək, çox məharətlə göstərilib. Portretlərin ətrafında müharibə və əsgərlik səhnələri tamaşaçıya böyük təsir göstərir.

Tarixi şəxsiyyətlərin və ədəbi personajların portretləri Arif Hüseynovun işində zənginlik təşkil edir. Şairlərin portretləri — Nizami, Füzuli və Sabir, yazıçıların Tolstoy və Andersen və ya Azərbaycan generalları dəqiq təsvir edilmişdir. Fiziki xarakteristikalar çatdırılmışdır və həmçinin illüstrator onların iç dünyasını göstərməyi bacarmışdır.

Yerli və xarici müəlliflərin bir çox kitabları üçün illüstrasiyalarda Arif Hüseynov Azərbaycan Respublikasının ənənəvi prinsiplərinin müasir izahını verir. İllüstrasiyalar rəssamın təkcə oxuduğunu yox, onun baxışını göstərir. Bu təsvirlər rəssamı kitabın qanuni müəlliflərindən biri edir. Nizami Gəncəvinin «Fitnə», Səməd Vurğunun «Sözlər», Şota Rustavelinin «Pələng dərisində Cəngavər» və Korney Çukovskinin «Doktor Aybolit» əsərlərinə yaratdığı illüstrasiyalar Arif Hüseynovun ən gözəl əsərləri sırasındadır.

Şərq və Qərb kitab illüstrasiyasının bədii ənənələri və tarixinə gözəl bələd olan sənətkar müxtəlif əsərlərində dönə-dönə qədin süjetlərə müraciət edir. Rəssam personajlarının xarakterini açmaq üçün rəmziliyə əl atır, bu oxucu-tamaşaçı qavramasını stimullaşdırır, əsər və oxucu arasında əlaqəyə gözəçarpan təsir göstərir.

Müxtəlif metodlardan istifadə edərək, rəssam tamaşaçıya ümumiləşdirilmiş mövzuları və hekayələri göstərir. İşıq və kölgənin effektiv istifadəsi ilə xüsusi əhval-ruhiyyə yaradır və tamaşaçını fikirləşməyə məcbur edir.

İnsanların və obyektlərin, sivilizasiyanın və təbiətin, həmçinin başqa problemli məsələlərin qrafik interpretasiyası Arif Hüseynovunun işlərini həm yerlilər üçün, həm də incəsənətin xarici həvəskarları üçün maraqlı edir.[1]

Fərdi sərgiləri

 1. «100 illüstrasiya», Baku-Moskva
 2. «Daikokuya» qalereyası, Tokio, Yaponiya
 3. Galerie Berlin-Baku, Berlin

2012 . “Azərbaycan Nağılı” Bakı

2012 . M.Ə.Sabir “Hophopnamə” Bakı

Qrup sərgiləri

 1. «BAM» sərgisi, Bakı-Moskva;
 2. Qrafika sərgisi, Bakı
 3. «Dostluq palitrası», Bakı-Moskva-Praqa
 4. «Fizuli-500», Bakı İncəsənət Mərkəzi
 5. Çank Art, Ankara
 6. «Şərqdən şərqə» bədii sərgi, Bakı

Mükafatlar:

 1. Azərbaycan Respublikasının əməkdar rəssamı
 2. Sənət uğurlarına görə «Humay» mükafatı
 3. Azərbaycanın xalq rəssamı
 4. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri təqaüdü[2]

 

[1] http://palitranews.az/news.php?id=52736

[2] https://az.wikipedia.org/wiki/Arif_H%C3%BCseynov

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *